Nátrysk Vozidla SÚS - odstranění asfaltu


Vozidlo SÚS kraje Vysočina - úspěšný test